Hvorfor er et høreapparat med stor båndbredde at foretrække, når det handler om tilpasning af høreapparater til tinnitusramte?

En stor båndbredde kan potentielt give et bredere inputområde for auditive neuroner (og den akustiske barkzone) og genopretter dermed den "normale" servomekanisme, som normalthørende har. Passion høreapparaterne og ClearBand høreapparaterne (m-modellen) har markedets største båndbredde. Disse høreapparater kan især være til glæde for tinnituspatienter med op til et middelsvært høretab.