Sådan indstilles Zen-programmet ved normal hørelse

Vælg en élan med vent akustisk identitet.  Det sikrer, at Zen-støjens lavfrekvensspektrum frembringes.  
• Indstil høretabet til 5 dB fladt. Det bringer mikrofon-squelch ned i niveau.  
• Indstil Zen-støjintensitetsniveauet så højt som muligt. Zen-støjen tilføres som en inputlyd til kompressoren og resten af høreapparatet.  Hvis den er kraftig, er den over mikrofonniveauet og vil blive behandlet som en standard svag lyd i kompressoren.  
• I Zen-programindstillingerne skal mikrofonen deaktiveres ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ud for "Mikrofon"  
• Indstil IGsvag forstærkning så lav som mulig – tæt på 0 for alle frekvenser.  Det giver en lineær forstærkning, da den normale forstærkning også er tæt på 0.  Det bringer mikrofon-squelch under høretærsklen.  
• Giv brugeren en fjernbetjening (CLEAR - RC-DEX eller mind – RC4). Det gør det muligt at justere støjniveauet til det foretrukne niveau ved at ændre lydstyrken.