Kontraindikationer for brug af WZT

Kunder med bestemte typer af personlige og/eller psykologiske problemer vil sandsynligvis ikke generelt kunne få glæde af WZT eller tinnitusbehandling. Sådanne kunder omfatter bl.a. personer med alvorlig angst eller en alvorlig depression, et tvangsagtigt fokus på tinnitus, en væsentlig nedsat arbejdsevne, marginal mestringsevne og manglende støtte samt endelig kunder, der ikke vil bruge tinnitusværktøjer, men ønsker overdreven eller uhensigtsmæssig behandling.