Kan lydstyrken ændres, når man anvender FreeFocus?

"FreeFocus' lydstyrke kan justeres, når funktionen er blevet ""låst"".  Gør som følger:
Vælg FreeFocus
Tryk på midtertasten ""menu""
Et flueben (√) vises på skærmen
FreeFocus lydstyrken kan nu justeres