Når jeg trykker på knappen "Generer PDF", sker der ingenting. Hvad er er der galt?

Sørg for, at pop op-blockeren er deaktiveret i din browser.