Høreapparatet støjer/laver mærkelige lyde

Sensogram-tærskler
"1. Mål udvidede Sensogram-tærskler under 500 Hz (når det er muligt)
2. Skift Sensogram-tærskler manuelt ved disse frekvenser, så de er på/bedre end audiogramtærsklen "
"Forstærker-/egenstøj forbindes typisk med overforstærkning og/eller upræcise ekspansionskarakteristikker.  
Udtrykket egenstøj er mere passende (end forstærkerstøj), da det hos Widex ikke er forstærkeren, brugeren hører, men hele høreapparatets kombinerede støjniveau, hvor højttaleren faktisk er den mest støjende. Der er to vigtige faktorer, man skal være opmærksom på: 1. Tærskeldata bruges til at indstille vores ekspansionskarakteristikker.  Widex’ algoritme forudsætter, at alle tærskler under 500 Hz er lig med 500 Hz.  Det gælder for målte og/eller beregnede Sensogrammer. 2. Problemer med rumstøj. Når en bruger har normale/næsten normale tærskler, kan rumstøjniveauer maskere den sande tærskel og resultere i forhøjede tærskler, der medfører upræcise ekspansionskarakteristikker, problemer med egenstøj og potentiel overforstærkning."

Høreapparatet har måske nået sit maksimum
Da Diva var støjende i fast Omni eller Dir, blev problemet løst med ISP.

Høreapparatet kører muligvis på kanten til feedback.
Forstærkningen (især for høje frekvenser) ligger på kanten af feedback. Det kan muligvis hjælpe at sænke IGsoft (især for høje frekvenser). Hvis det var et andet problem, ville jeg forvente, at det også dukkede op i andre støjende omgivelser.

Brummen ved siden af lysstofbelysninger
Elektroniske filtre kan tilføjes på mikrofon og forstærkere (att.: Russ)
Støjen kan være lyden fra selve lyset, eller det kan skyldes det magnetiske felt.  Filtre kan tilføjes, men det vil reducere de meget høje frekvenser (efter 6 KHz).

Tilpasningsproblem
Det kan være et tilpasningsproblem. Lav den om med et længere aftryk.
Hvis det oprindelige aftryk ikke har noget andet knæk, kan retningen i øregangen være afbrudt og dermed resultere i okklusions-/lydkvalitetsproblemer og uklare problemer med støj, da lyden forlader høreapparatet og springer rundt i øregangen, før den når trommehinden.