Hvad sker der, hvis WidexLink forbindelsen afbrydes på grund af trådløs interferens eller andre faktorer?

WidexLink er en digital løsning, som automatisk og problemfrit genopretter forbindelsen, hvis den afbrydes af interferens eller for lang afstand mellem høreapparater og DEX audioudstyr. Hvis InterEar Partnerkontrol er aktiveret, vil brugeren blive gjort opmærksom på det ved hjælp af SmartSpeak funktionen, når forbindelsen mellem de to høreapparater er afbrudt.