Hvad er en forbedret telespole?

Tilføjelse af en forbedret telespole betyder, at vi flytter telespolen fra sin standardposition.  Orienteringen af telespolen inde i skallen ændres for at maksimere følsomheden over for signaler fra en telefon.
Vi har en anden telespole, der kan bruges som et alternativ til Widex standardtelespolen, når der ikke er tilstrækkelig plads inde i skallen til at påsætte den originale spole i den ønskede position. Den har de samme frekvensresponskarakteristikker og det samme output, men er kortere, så den kan bruges, hvor pladsen er trang. Det vigtige her er ikke, at vi har skiftet til en anden type telespole, men at dens position er blevet ændret for at opnå en bedre telefonmodtagelse. Hvis telespolens placering ændres, fordi den skal bruges sammen med et telefonhåndsæt, kan det påvirke telespolens ydelse i forbindelse med rumslynge- eller halsslyngesystemer.