Mistet partner-alarmen bliver med at blive udløst

Hvis kunden virkelig ønsker at bruge Mistet partner-alarmen, skal det anbefales at indsende høreapparaterne til service.  I en fremtidig version af Compass vil kunderne kunne gøre det i forretningen.
Det kunne være, at antennen i høreapparaterne trænger til at blive "justeret".  Det drejer sig om justering/optimering af WidexLink Wireless feltstyrken i høreapparaterne.  Det foretages, når høreapparaterne fremstilles, og hver gang service udføres.  Serviceafdelingen har softwaren til at gøre dette.