Falsk Mistet partner-alarm (LPA)

Mistet partner-alarmen er som standard slukket i Compass.  Den kan tændes for brugere, der er tilbøjelige til at miste høreapparaterne.  Når alarmfunktionen er tændt, skal tilpasseren og brugeren være klar over, at falske Mistet partner-alarmer kan forekomme ved normal brug og på grund af interferens i omgivelserne.
Funktionen Mistet partner-alarm er beregnet til at frembringe en SmartTone lyd og give SmartSpeak beskeder, når den trådløse forbindelse mellem et par høreapparater mistes.  Eksempler på forventede falske Mistede partner-alarmer: • Det ene høreapparat af et par fjernes fra øret (og er derfor uden for rækkevidde) • Fladt batteri i det ene af et par binaurale høreapparater (bemærk, at alarmen for lav batteristand lyder først) • Interferens fra elektromagnetiske felter (EMF'er), der f.eks. frembringes af en el-motor i en golfvogn eller en elevator uden maskinrum.