Hvor finder jeg mulighederne "ny tilpasning" og "genberegner" i COMPASS GPS?

Disse muligheder findes øverst til højre, når man er i TILPASNING eller FINJUSTERING.

Nulstillings- og genberegningsmuligheder:Annuller alle nylige ændringer. Denne mulighed findes i funktionerne Sensogram, feedback-test og Program manager:- Sletter de handlinger, der er foretaget på skærmen, og nulstiller alle værdier til den værdi, de havde, før skærmen blev aktiveret. Brugeren bliver bedt om at trykke på enten OK eller Cancel.Vend tilbage til beregnede værdier. Denne mulighed findes i funktionerne Sensogram og feedback-test:- Sletter alle nye og gamle målinger, og funktionen (feedback-test eller Sensogram) går tilbage til beregnede værdier. Brugeren bliver bedt om at trykke på enten OK eller Cancel.Opret ny tilpasning. Denne mulighed findes i alle funktioner i TILPASNING:- Sletter alle tilpasningsdata i høreapparatet og opretter en ny audiogrambaseret tilpasning. Brugeren bliver bedt om at trykke på enten OK eller Cancel.Genberegn Finjustering Denne mulighed findes i FINJUSTERING:- Viser brugeren forskellige muligheder for at nulstille finjusteringen. Brugeren bliver bedt om at trykke på enten OK eller Cancel.