Hvordan kan den transponerede lyd til andre programmer end master-programmet demonstreres for høreapparatbrugeren?

I indstillingspanelet for Audibility Extender værktøjet kan de forskellige programmer aktiveres for at demonstrere den transponerede lyd i det særlige program.