DEN RENEST MULIGE LYD

Alle høreapparater kan behandle lyde. UNIQUE sikrer, at kun de lyde, der er relevante for brugeren, behandles.

Fremragende lydkvalitet i alle omgivelser
Det er særdeles vigtigt for brugerne at kunne høre svage lyde. Men det er endnu vigtigere at afgøre, hvilke lyde der er nyttige, og hvilke der ikke er det. UNIQUE er det eneste høreapparat, som sikrer, at vigtige svage lyde bibeholdes, mens uønskede, svage lyde fjernes.

Vi har udviklet det kraftige Soft Level Noise Reduction System til at reducere de svage lyde, som brugerne ikke ønsker at høre, mens hørbarheden af andre svage lyde som f.eks. tale bibeholdes. Det vurderer forskellen mellem modulerede og ikke-modulerede lyde uden at gå på kompromis med taleforståelighed eller komfort.

Fordelen ved reduktion af svag støj
Mere forstærkning af svage lyde (lave kompressionstærskler) er godt for forstærkning af svag tale, men det kan også betyde, at uønskede lyde – såsom støj fra ventilatorer, køleskabe eller endda støj fra høreapparatets mikrofon – kan høres selv i stille miljøer.

Soft Level Noise Reduction Algorithm i UNIQUE adskiller umodulerede svage lyde fra modulerede svage lyde og reducerer forstærkningen af dem. Det medfører en optimeret lydkvalitet for brugeren.
Den bedste reduktion af vindstøj i branchen
For at brugerne virkelig skal kunne nyde at være udendørs, er det essentielt, at de kan høre klart uanset forholdene. Wind Noise Attenuation System i UNIQUE giver brugerne dokumenteret forbedring i hørelsen af tale og lyde fra omgivelserne i vindstøj.

UNIQUEs algoritme for reduktion af vindstøj detekterer, adskiller og fjerner vindstøj på en intelligent måde. 

8,4 dB forbedring i signal/støj-forholdet
Wind Noise Attenuation System i UNIQUE kan håndtere vind fra alle retninger, selv forfra. Systemet analyserer det indgående signal fra hver mikrofon i høreapparatet og vurderer herefter, om vindstøjen dominerer.

Da analysen finder sted i begge høreapparater, kan vindstøj reduceres betydeligt for både binaurale og monaurale tilpasninger.

Vindstøjalgoritmen kan følge med udsvingene i vindstøjen og er således fuldstændigt adaptiv. Den gør kun det nødvendige, når det er nødvendigt.

Dette giver en 8,4 dB forbedring i signal/støj-forholdet.