DEN BEDSTE LYDOPLEVELSE I ETHVERT MILJØ

Høreapparatbrugere kommer hele tiden ud for nye lyttemiljøer. UNIQUE kan med det samme vurdere lyttemiljøet og tilpasse sig til hver enkelt persons unikke lydsituation og høretab.

Klart adskilte lydklasser baseret på faktiske målinger
Vi har udviklet et helt nyt, præcist lydbehandlingssystem, som giver brugerne en betydeligt bedre lyd i ethvert lydmiljø. WIDEX UNIQUE™ lydklasseteknologi opdeler lyttemiljøer i klart adskilte lydklasser.

Den søger efter særlige karakteristika i den indgående lyd og afgør, om fremtrædende tale er til stede. Når fremtrædende tale er til stede, tilstræber systemet hørbarhed. Når fremtrædende tale ikke er til stede, tilstræber systemet komfort.
En forbedret høreoplevelse – automatisk
WIDEX UNIQUE giver høreapparatbrugere en forbedret høreoplevelse i en masse forskellige lydmiljøer – uden at de er nødt til at skifte program manuelt.

WIDEX UNIQUE monitorerer konstant og i enhver lydklasse, om der er fremtrædende tale eller ej. Den interne kontrolfunktion optimerer herefter funktionsindstillingen. De individuelle lydklasser er således tilstrækkelige til at håndtere ethvert lydmiljø, som høreapparatbrugerne kan komme ud for.
Mere tilfredse brugere
I en spørgeundersøgelse angav 100 % af deltagerne, som brugte UNIQUE, enten at de var tilfredse (35 %) eller meget tilfredse (65 %) med forbedringen i deres hørelse. Det er en betydelig forskel i forhold til dataene for MarkeTrak VIII*, hvor 86 % angav, at de var tilfredse. * *


Funktioner og fordele
  • Lydklasseteknologi – reducerer behovet for at skifte program
  • Klart adskilte lydklasser – klassificerer automatisk lydmiljøet
  • Taledetektor – afgør om fremtrædende tale er til stede
  • Intelligent intern kontrolfunktion – sikrer optimal hørbarhed eller komfort i enhver lydklasse
  • Jævn overgang mellem kontrolfunktionens indstillinger – sikrer at brugeren ikke forstyrres, når høreapparatet skifter mellem forskellige lyttemiljøer