ENSIDIG DØVHED: HVAD DU HAR BRUG FOR AT VIDE

Ensidig døvhed (SSD) eller et betydeligt høretab på ét øre rammer årligt 60.000 personer, alene i USA.
Ifølge en undersøgelse foretaget af britiske læger er kendskabet til ensidig døvhed begrænset, selv i lægeverdenen: "Kendskabet til ensidig døvhed og dens symptomer er foruroligende lille ... Det resulterer ikke kun i begrænsede eller forsinkede henvisninger og diagnoser, men ofte også i manglende støtte til klienterne."

Hvad er ensidig døvhed, og hvilke særlige udfordringer står personer med ensidig døvhed overfor? Nedenfor følger en oversigt med svar.
Hvad er ensidig døvhed?
Ensidig døvhed er en betydelig beskadigelse af hørelsen på det ene øre. Personer med ensidig døvhed har nedsat taleforståelighed af flere årsager: Manglende evne til at adskille baggrundsstøj fra interessesignalet, manglende bineural summering og problemer med at høre interessesignalet fra siden med det døve øre.
Hvordan påvirkes personer med ensidig døvhed af denne tilstand?
Personer med ensidig døvhed har nedsat taleforståelighed, hvilket kan medføre problemer på arbejdet og derhjemme. Ifølge en britisk undersøgelse var 24% af personer med ensidig døvhed nødt til at opgive at arbejde. Andre berettede, at de følte sig socialt isolerede og ekskluderede.

Personer med ensidig døvhed har ofte svært ved at høre lyde, der kommer fra siden med det døve øre, og har problemer i udfordrende lyttesituationer.
Hvordan påvirkes personer med ensidig døvhed af denne tilstand?
Personer med ensidig døvhed har nedsat taleforståelighed, hvilket kan medføre problemer på arbejdet og derhjemme. Ifølge en britisk undersøgelse var 24% af personer med ensidig døvhed nødt til at opgive at arbejde. Andre berettede om en følelse af social isolation og eksklusion.
24% af personer med ensidig døvhed var nødt til at opgive at arbejde
- Rådgivningsgruppen for ensidig døvhed
Personer med ensidig døvhed har ofte svært ved at høre lyde, der kommer fra siden med det døve øre, og har problemer i udfordrende lyttesituationer.
Kan ensidig døvhed helbredes?
Ensidig døvhed kan ikke helbredes, men det er muligt at hjælpe dem, der lider af det. De tre mest almindelige løsninger:

CROS: Disse systemer sender lyd trådløst fra det døve øre til det gode øre via en sender, der er placeret bag det døve øre. Senderen opfanger lyde og sender dem trådløst til et høreapparat på det normalthørende øre, der modtager dem. Denne løsning er diskret, og tilpasningen er ikke-invasiv.

BiCROS: Det samme som CROS, men er udviklet til personer, der er døve på det ene øre og har nedsat hørelse på det andet. Her forstærker modtagerhøreapparatet også lyden på det gode øre, så det matcher graden af høretab i dette øre.

BAHA: Dette system er et semi-implanterbart benforankret høreapparat, der overfører lyd fra den døve side til cochlea ved hjælp af en benledning. Den installeres ved et operativt indgreb og er mere synlig end CROS og BiCROS systemerne.
Hvordan hjælper CROS og BICROS systemer personer med ensidig døvhed?
CROS og BiCROS systemerne hjælper personer med ensidig døvhed med bedre at kunne lokalisere lyde og skelne baggrundsstøj. I en nylig dansk undersøgelse fandt forskere frem til, at de særlige situationer, hvor testpersonerne vurderede forbedringen med CROS til at være mest signifikant, var, når man følger en samtale, hvor der er baggrundsstøj, når man taler med en anden under kørsel i bil, og når man deltager i en gruppesamtale.

DEN ULTIMATIVE LØSNING TIL KLIENTER MED ENSIDIG DØVHED

WIDEX CROS kan tilpasses sammen med alle høreapparater i DREAM serien enten som en CROS eller BiCROS løsning for at øge opmærksomheden og lytteevnen.

Har du spørgsmål til vores produkter?

Kontakt os