TRUSOUND SOFTENER

TruSound Softener er en algoritme til detektering og håndtering af impulslyde.

TruSound Softener er udviklet specielt til at minimere det ubehag, impulslyde giver – eller transientlyde, som de ofte kaldes.

En nylig undersøgelse foretaget af Keidser et al. (2009) viste, at transientlyde, såsom smækken med døre eller klirren fra bestik, har en tendens til at blive opfattet som meget mere generende af høreapparatbrugere end af normalthørende.

Formålet med TruSound Softener algoritmen er at gøre transientlyde mindre generende uden at fjerne dem eller gøre dem unaturligt lave.

What characterises transient sounds?

Transient sounds come at all sound levels from soft sounds like computer key strokes or a ticking clock, to medium-level sounds such as clanging dishes or clattering cutlery, and loud sounds such as fireworks or hammer blows.

They are characterised by being very short (< 1 second) and rising to their peak value extremely quickly.

Loud transients will often exceed the hearing aid user’s uncomfortable loudness level if gain is not reduced. The problem with soft and medium-level transients is slightly different. When they occur in a frequency region where a fair amount of gain is applied to compensate for a relatively high degree of hearing loss, transient sounds will often end up sounding unnaturally distinct as a result. 

Nogle talelyde er også transiente. De engelske lukkelyde /p, b, t, d, k, g/ har en transient del. Da TruSound Softener blev udviklet, var det et meget vigtigt mål at sikre, at den transiente talelyd aldrig måtte blive dæmpet af algoritmen.

Takket være Speech and Noise Envelope Characteristics Model++ i detektoren i TruSound Softener, der måler stejle hældninger, kan transient støj identificeres og håndteres effektivt og sikkert, uden at talelyde på nogen måde påvirkes.

Transientlyde kræver særlig behandling

Da transientlyde er så korte, har systemet meget lidt tid til at reagere, før det er for sent. Der er derfor brug for et kompressionssystem, som kan reducere forstærkningen øjeblikkeligt. Det er det, vi har opnået med opfindelsen af TruSound Softener.

TruSound Softener i Widex CLEAR440 og SUPER440 gør det muligt at reducere forstærkningen øjeblikkeligt, da transienter allerede detekteres i bredbåndssignalet. Det giver systemet tid til at advare kompressionssystemet om, at det skal skifte til en ny, ekstremt hurtig kompressionsfunktion, der kan reducere forstærkningen øjeblikkeligt.

Justering af forstærkning efter individuelt høretab

Widex’ overordnede tilpasningsstrategi er, at svage lyde skal være hørbare, tale forståelig, og kraftige lyde kraftige, men ikke ubehagelige.

Vores indsats for at skabe en behagelig lytteoplevelse må derfor aldrig føre til, at høreapparatbrugerne bliver frataget transientlyde.

Forstærkningen reduceres derfor i forhold til den enkeltes høretab for at give brugerne en behagelig, men realistisk gengivelse af de lydomgivelser, de befinder sig i.

Har du spørgsmål til vores produkter?

Kontakt os