TruSound AOC (automatisk outputkontrol)

Det sidste trin i høreapparatets behandling går ud på at sikre, at lyden afspilles for brugeren i lydbehandlingskernens høje lydkvalitet. Det er lige netop det, AOC gør. AOC-funktionen overvåger det lydsignal, der sendes til højttaleren for at undgå signaler, der er for kraftige til, at højttaleren kan håndtere dem. Det gør den i to trin.

Trin 1 – smalbånds AOC-funktion

AOC-funktionen kontrollerer først, om styrken i hver enkelt kanal overstiger det niveau, der fører til forvrængning af outputlyden, eller overstiger det MPO (Maximum Power Output), der er indstillet i tilpasningssoftwaren for den enkelte bruger.

Hvis det er tilfældet, reducerer AOC-funktionen forstærkningen i den relevante kanal. Hvis signalet er tilstrækkeligt kraftigt til at påvirke niveauet i nabokanalerne, bliver forstærkningen også justeret i disse kanaler.

Dette trin kaldes smalbånds AOC-funktionen.

Trin 2 – bredbånds AOC-funktionen

Det andet trin, bredbånds AOC-funktionen, gennemføres efter, at de behandlede signaler er blevet kombineret til et enkelt outputsignal.

AOC-funktionen kan derefter måle den nøjagtige styrke i slutsignalet. Det gør det muligt at undgå outputsignaler, der er så kraftige, at de rent fysisk ikke kan håndteres af højttaleren.

Ved hjælp af en lille forsinkelse, der allerede er i signalkæden, kan målingen udføres tilstrækkeligt tidligt for systemet til at kunne håndtere signalet, før det afspilles. På den måde kan AOC-funktionen forhindre klipning/forvrængning af outputtet. Det kalder vi pre-peak detektering.

UNIQUE FLYTTER GRÆNSERNE

UNIQUE høreapparatet har masser af nye funktioner, inklusiv 4 A/D-konvertere med et utroligt bredt input, en lydklassifikationsfunktion til at lytte intelligent og Wind Noise Attenuation System, som giver en markant reduktion af vindstøj.

Har du spørgsmål til vores produkter?

Kontakt os