Sådan hæves lyd-/signal-højdegrænsen

Et almindeligt klagepunkt fra høreapparatbrugere er den forvrængning eller "clipping", der opstår ved høj lydstyrke. Der er heldigvis en løsning på vej: lyd-/signal-højden.
Lyd-/signal-højden kan defineres som "et høreapparats resterende dynamiske område udtrykt som forskellen i dB SPL mellem et givet output (f.eks. forstærkning ved brugerindstillinger) og enhedens mætningsniveau"*. På lægmandssprog betyder det den mængde lyd, som en bruger kan høre gennem sit høreapparat, før clipping eller forvrængning opstår.

"Det er området mellem de laveste lydelementer, der kan overføres, og de højeste," siger dr. Marshall Chasin, direktør for Auditory Research på Musicians' Clinics i Canada. "For moderne høreapparaters vedkommende knytter problemet med den "begrænsede lyd-/signal-højde" sig i realiteten til høreapparatets manglende evne til at overføre intense signaler som f.eks. musik."
Forvrængningsproblemet
En øget lyd-/signal-højde i høreapparater kan derfor især være til glæde for musikere, der jævnligt udsættes for svingende lydniveauer. Hvis lyd-/signal-højden er for lav, kan kraftigere dele af musikken medføre forvrængning, der ofte ikke kan renses, siger Chasin.

Ironisk nok har moderne teknologi skabt dette problem i stedet for at løse det. Chasin siger, at analoge høreapparater fra 1980'erne ikke havde clipping. Forvrængning opstod, da man gik over fra audiosignaler til digitale signaler.

"Vi har alle set billeder af lastbiler eller dobbeltdækkerbusser, der har fået revet taget af, når de forsøger at køre under en lav bro," siger Chasin. "Det er det samme med musik. Der er ingen fordele at hente for et "musikprogram", hvis loftet i forenden er for lavt."
Den naturlige løsning
Chasin understreger, at en øget lyd-/signal-højde ikke kun er vigtig for professionelle musikere, men for alle, der lytter til musik. En persons egen tale kan også medføre forvrængning, hvis lydstyrkeniveauerne er for høje. Når det gælder nuværende høreapparater kan forvrængning ofte løses ved at skrue ned for inputlydens lydstyrke, f.eks. på et stereoanlæg eller et tv, og skrue op for høreapparatets lydstyrke. Det gør det muligt for en høreapparatbruger at "dukke under" lyd-/signal-højdegrænsen og udgå forvrængning. Men det giver ikke den mest naturlige eller behagelige lyd.
Problemet kan også løses ved at fremstille mikrofoner, der er mindre følsomme over for mere lavfrekvente lyde, der snyder optageren til at tro, at den modtager et signal, der ligger inden for dens driftsområde. På den anden side set giver denne løsning en mere kunstig og mindre transparent lyd.
Intet høreapparat har et grænseløst loft, men en ny generation af digitale høreapparater kommer temmelig tæt på. Disse høreapparater hæver på en effektiv måde den "lavthængende bro" og giver en større lyd-/signal-højde og en mere transparent lyd. De hæver grænsen på 95 dB for moderne høreapparater til op til 111 dB SPL – en grænse, der kan give en klar lyd i næsten alle omgivelser.
* Stach, Brad A. Comprehensive Dictionary of Audiology, Illustrated. Clifton Park, NY: Thomson/Delmar Learning, 2003.

UNIQUE FLYTTER GRÆNSERNE

UNIQUE høreapparatet har masser af nye funktioner, inklusiv 4 A/D-konvertere med et utroligt bredt input, en lydklassifikationsfunktion til at lytte intelligent og Wind Noise Attenuation System, som giver en markant reduktion af vindstøj.

Har du spørgsmål til vores produkter?

Kontakt os