Fraktalmusik kan være løsningen til at få bugt med tinnitus

En ny undersøgelse fra Japan viser, at de toner, der anvendes i Tinnitus Retraining Therapy i høj grad kan hjælpe tinnitusramte.
I undersøgelsen, der blev foretaget af læger fra tre hospitaler og øre-næse-halsklinikker i Japan, undersøgte man effektiviteten af Tinnitus Retraining Therapy (TRT), som benytter musik med lyde, der minder om orgelmusik eller vindharper. Musikken er forudsigelig uden at være monoton. Den er fraktal, hvilket betyder, at den følger en serie af små mønstre. Ifølge undersøgelsen har disse mønstre en beroligende indvirkning på tinnitusramte.

"Behandlingscyklussen med fraktalmusik fører til, at folk først bliver bevidste om tinnitussen og derefter om fraktalmusikken, hvilket i sidste ende får dem til af føle sig afslappede, lindrede og godt tilpas," siger dr. Yoshimasa Sekiya, én af hovedmændene bag undersøgelsen.
Oplevelse af forbedringer
I undersøgelsen fik klienterne en lydterapienhed, f.eks. et høreapparat, og blev bedt om at registrere deres daglige brug og berette om deres grad af tilfredshed. Enhederne havde bredbåndslyd, fraktalmusik og standard forstærkningsmuligheder. Efter 6 måneders brug kunne forskerne konstatere forbedringer hos 92 % af de deltagere, der brugte fraktalmusik.

Undersøgelsen citerer et tilfælde, hvor en 70-årig kvinde med alvorligt høretab og tinnitus berettede om nedsat arbejdsevne, nedsat appetit og angst på grund af sin tinnitus. Hun havde tidligere prøvet forskellige tinnitusterapier på forskellige klinikker, men havde ikke oplevet nogen forbedring. Hun fik både en lydterapienhed, som kombinerede høreapparat/fraktaltoner, og rådgivning under forsøgsperioden og allerede efter en måned sagde hun, at hendes angst var mindsket. "Efter 3 måneder håndterede hun sin tinnitus godt – selv uden enheden," fastslår undersøgelsen.

Sekiya siger, at han er overrasket over, hvor positivt fraktalmusik blev modtaget af deltagerne.
I begyndelsen troede jeg, at folk nemt ville komme til at kede sig med fraktalmusikken, men stik imod mine forventninger blev de fleste ved med at vælge og lytte til den samme musik. Størstedelen af de tinnitusramte, som havde problemer med den traditionelle behandling, har forbedret deres tinnitus ved hjælp af fraktalmusik.
- Dr. Yoshimasa Sekiya

FÅ UNIKKE FORRETNINGS-MULIGHEDER MED VORES TINNITUSBEHANDLINGSPROGRAM

Widex er den eneste producent af høreapparater med et omfattende tinnitusbehandlingsprogram. Anvend det til at brande din klinik, til at få et bredere kundeunderlag og til at forbedre dine muligheder for opsalg.

Har du spørgsmål til vores produkter?

Kontakt os