WIDEX SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

GENERELLE BETINGELSER 

Betalingsvilkår:

7 Dage Netto

Garanti:

Widex DK A/S, CVR: 29 81 95 21 (herefter "Widex") yder 4 års garanti på høreapparater og eksterne højttalere fra Widex' fakturadato.

Widex yder 2 års produktgaranti på DEX fra Widex' fakturadato.

Widex giver mulighed for 3 måneders afprøvning af i-øret-apparater med fuld kreditering fra Widex’ fakturadato. Widex yder 3 måneders pasformsgaranti fra Widex’ sidste fakturadato på prop-/i-øret-apparater. 

Defekte høreapparater, eksterne højttalere og DEX produkter under garanti sendes til Widex med henblik på reparation eller ombytning efter Widex’ valg sammen med en udfyldt reparationsseddel, som kan rekvireres på http://eshop.widex.pro.

Kunden har ansvaret for varen under forsendelsen til Widex.

Reparationer uden for garanti foretages til Widex’ til enhver tid gældende timetakster, som kan oplyses ved henvendelse.

Der yders 3 måneders garanti på reparerede dele.

Levering:

Ved bestilling af BTE apparater inden kl. 11 mandag-torsdag og 10.30 fredag sendes varene samme dag.

Leveringstid for tilbehør og konsignationsapparater er 3 hele arbejdsdage. Bestillingssortiment, ørepropper (ikke akut) og ITE/CIC: 5 arbejdsdage ekskl. forsendelse ved fuldstændig klargjort og afsluttet ordre.

Levering skal anses for sket ved modtagelse af varer hos køber, og risikoen for forsendelsen er indtil da hos Widex. Ligeledes er risikoen hos kunden, når der sendes varer/reparationer retur, indtil modtagelse hos Widex.

Ved levering udenfor Danmark, samles alle forsendelser til én ugentlig forsendelse.

Kreditering:

Widex yder 3 måneders fuld returret på ikke-beskadigede høreapparater og RC-DEX fra Widex' fakturadato. Widex yder 3 måneders fuld returret på øvrige DEX, Dreve og tilbehør i ubrudt original emballage.

ITE/CIC, ørepropper og øvrige CAMISHA produkter krediteres ikke, da det er custom made produkter. 


SERVICE & SUPPORT 

Kundeservice:

Ordre lægges online: eshop.widex.pro. Login rekvireres via: https://eshop.widex.pro/da/signup

Kundeservice support:  Mandag – torsdag 8.00 – 16.00           Fredag: 8.00 - 14.00

Email: ordre@widex.dk    -    Telefonnummer: 44 35 62 00

Audiologisk support:

Inden for åbningstiden på tlf.: +45 44 35 57 05 eller efter aftale.

Servicereparation:

Uden beregning inden for garantien.Reparation udenfor garanti ydes til en fast reparationspris, som kan ses i prislisten*

Standard 72 timers service (ekskl. forsendelse) fra modtagelse hos Widex. 3-4 dage ved behov af nyt skal i CAMISHA.
 
Der ydes 3 måneders garanti på de reparerede dele ved reparation udenfor garanti.Udfyldt Widex reparationsseddel medsendes alle reparationer til Widex. Reparationssedlen kan downloades fra eshop.widex.pro.

*Høreapparater, der har været udsat for overlast, selvforskyldt skade eller mangelfuld vedligeholdelse er ikke omfattet af garantien.ALMINDELIGE BETINGELSER 

Ejendomsret:

Ophavsret © Widex A/S 2014. Ophavsret, varemærker, databaserettigheder og andre immaterielle formuerettigheder i materiale, der vises på eller via dette website ("Website-materiale" omfattende tekst, grafik, software og audiovisuelt indhold), ejes af eller er givet i licens til Widex A/S ("vi" og "os"). Disse rettigheder er beskyttet i henhold til dansk lovgivning. 

Kopiering og anden anvendelse af en tredjemands website-materiale, som du får adgang til via vores website, er underlagt de betingelser, der gælder for det website, du er gået ind på.

Ansvarsfraskrivelse:

Website-materialet stilles gratis til rådighed "som beset". 

Information i Website-materialet vedrørede høretab er alene generel information og kan ikke erstatte en konsultation med en ørespecialist. Vi anbefaler derfor, at du kontakter en ørespecialist, hvis du har et høretab.

Vi fraskriver os ansvaret for tab som følge af anvendelse af dette website, herunder a) direkte eller indirekte, specielle, hændelige uheld eller følgeskader eller (b) ethvert tab af overskud, indtjening, kontrakter, data eller goodwill, eller (C) ethvert tab som følge af arbejdsnedlæggelse eller computernedbrud.  Vi fraskriver os ansvaret for fejl eller udeladelser i oplysninger, materialer og funktioner, som er indeholdt i Website-materialet.

Lovvalg & retstvister:

Det danske retssystem skal have enekompetence til at afgøre tvister eller krav af enhver art på grund af eller relateret til dette website, og dansk lovgivning skal anvendes i forbindelse med en sådan tvist eller krav dog bortset fra dansk rets internationale privatretlige regler. Vi forbeholder os dog ret til at anlægge sag i enhver retskreds, hvor eller hvorfra vi mener, at en krænkelse af vores immaterielle formuerettigheder foregår. 

FORTROLIGHEDSPOLITIK

Indsamling og brug af persondata:

Ved at udlevere dine persondata til Widex enten manuelt eller elektronisk, og/eller ved at bruge vo-res website, samtykker du til, at de udleverede persondata bliver brugt af os på den nedenfor an-givne måde.Du kan vælge at få til tilsendt materiale fra os. Når du anmoder herom, beder vi dig om kontaktop-lysninger som f.eks. navn, postadresse og e-mail-adresse. De oplysninger, du giver os enten ma-nuelt eller elektronisk, bliver gemt i vores databaser. Oplysningerne bliver alene anvendt til de for-mål, som de var tiltænkt.

Videregivelse af din persondata:

Vi udveksler, sælger og distribuerer under ingen omstændigheder persondata til uvedkommende tredjemænd, herunder adresseringsbureauer og lignende.

Dog kan vi videredistribuere persondata til tredjemand, der på vores vegne håndterer salg, support, korrespondance, reklame eller konkurrencer. Hvor det er nødvendigt, vil vi skriftligt forud for videregivelse af persondata forlange, at en tredjemand træffer passende forholdsregler med henblik på at beskytte disse oplysninger.

Anonyme data indsamlet via dette website:

Ud over de oplysninger vi indsamler, som beskrevet ovenfor, anvender vi teknologi til at indsamle anonyme oplysninger om brugen af vores website. Eksempelvis anvender vi teknologi til at kort-lægge, hvilke sider vores besøgende åbner på vores website. Vi anvender også teknologi til at fastslå, hvilken webbrowser vores besøgende bruger. Denne teknologi identificerer dig ikke per-sonligt, men sætter os i stand til at udarbejde statistisk materiale om vores besøgende og deres brug af vores websites. Vi anvender disse anonyme data til at forbedre indholdet og funktionaliteten på vores website til bedre at forstå vores kunder og besøgende samt til at forbedre de service-ydelser, vi tilbyder.

Links til andre web-sites:

Dette website kan indeholde hyperlinks til websites, der ikke drives af os. Disse hyperlinks er kun angivet som reference og som en service, og de er ikke udtryk for vores godkendelse af aktivite-terne på disse tredjemænds websites eller nogen som helst tilknytning til disse virksomheder. Vi støtter ikke det eksterne selskab, dets website eller de produkter og/eller serviceydelser, det på-gældende selskab tilbyder og sælger. Vi har ikke kontrol over disse websites og er ikke ansvarlige for deres databehandlingspraksis og fortrolighedspolitik.

Datasikkerhed:

Adgang til afgivne oplysninger er begrænset til de medarbejdere, der har et legitimt, forretnings-mæssigt behov for sådanne oplysninger.

Vi tilstræber, at persondata i vores databaser er pålidelige, nøjagtige, fuldstændige og opdaterede, samt at vi har en god sikkerhed i vores databaser.

Vi lagrer kun dine persondata så længe, som det med rimelighed er nødvendigt i forhold til det formål, oplysningerne var indsamlet til eller for at overholde lovgivningsmæssige eller etiske krav til rapportering eller opbevaring af dokumenter.

Dataadgang og rettelser:

Hvis du ønsker at vide, hvilke oplysninger vi i øjeblikket har om dig, kan du kontakte os via e-mail på adressen info@widex.dk, eller du kan skrive til Widex A/S, Nymøllevej 6, DK-3540 Lynge, att.: Webmaster.

Du kan også bede om at få rettet, tilføjet eller slettet persondata.

Information om eventuelle ændringer til denne privatlivserklæring

Vi kan fra tid til anden opdatere denne Privatlivserklæring. Når det er tilfældet, offentliggør vi en opdateret version på denne side