ALMINDELIGE BETINGELSER

VIGTIGT: ANVENDELSE AF DETTE WEBSITE BETYDER, AT DU ACCEPTERER FØLGENDE BETINGELSER. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE DISSE BETINGELSER, MÅ DU FORLADEDETTE SITE.

Ejendomsret

Ophavsret © Widex A/S 2014. Ophavsret, varemærker, databaserettigheder og andre immaterielle formuerettigheder i materiale, der vises på eller via dette website ("Website-materiale" omfattende tekst, grafik, software og audiovisuelt indhold), ejes af eller er givet i licens til Widex A/S ("vi" og "os"). Disse rettigheder er beskyttet i henhold til dansk lovgivning. 

Kopiering og anden anvendelse af en tredjemands website-materiale, som du får adgang til via vores website, er underlagt de betingelser, der gælder for det website, du er gået ind på.

Forretningsbetingelser

Vores Website-materiale skal kun tjene til generel information, og enhver efterfølgende levering af et produkt eller en serviceydelse er underlagt den relevante distributør/forhandlers forretningsbetingelser.

Ansvarsfraskrivelse

Website-materialet stilles gratis til rådighed "som beset". 

Information i Website-materialet vedrørede høretab er alene generel information og kan ikke erstatte en konsultation med en ørespecialist. Vi anbefaler derfor, at du kontakter en ørespecialist, hvis du har et høretab.

Vi fraskriver os ansvaret for tab som følge af anvendelse af dette website, herunder a) direkte eller indirekte, specielle, hændelige uheld eller følgeskader eller (b) ethvert tab af overskud, indtjening, kontrakter, data eller goodwill, eller (C) ethvert tab som følge af arbejdsnedlæggelse eller computernedbrud.  Vi fraskriver os ansvaret for fejl eller udeladelser i oplysninger, materialer og funktioner, som er indeholdt i Website-materialet.

Lovvalg & retstvister

Det danske retssystem skal have enekompetence til at afgøre tvister eller krav af enhver art på grund af eller relateret til dette website, og dansk lovgivning skal anvendes i forbindelse med en sådan tvist eller krav dog bortset fra dansk rets internationale privatretlige regler. Vi forbeholder os dog ret til at anlægge sag i enhver retskreds, hvor eller hvorfra vi mener, at en krænkelse af vores immaterielle formuerettigheder foregår. 

Fortrolighedspolitik


Links til andre web-sites

Dette website kan indeholde hyperlinks til websites, der ikke drives af os. Disse hyperlinks er kun angivet som reference og som en service, og de er ikke udtryk for vores godkendelse af aktivite-terne på disse tredjemænds websites eller nogen som helst tilknytning til disse virksomheder. Vi støtter ikke det eksterne selskab, dets website eller de produkter og/eller serviceydelser, det på-gældende selskab tilbyder og sælger. Vi har ikke kontrol over disse websites og er ikke ansvarlige for deres databehandlingspraksis og fortrolighedspolitik.

Du kan også bede om at få rettet, tilføjet eller slettet persondata.

Kontakt Widex

Hvis du har kommentarer til vores fortrolighedspolitik, praksis for dette website eller lignende, kan du kontakte: info@widex.dk.